Nhà Của Mị Coffee được lấy cảm hứng thiết kế từ vùng Tây Bắc – Việt Nam. Tái hiện một không gian văn hóa đậm đà bản sắc ngay giữa Sài Thành.