Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Palma The Garden Cafe có thiết kế mô phỏng một vùng biển thu nhỏ mặc dù không giáp biển. Thể hiện thông qua màu sắc, chất liệu và các chi tiết decor.