hướng dẫn ứng tuyển

Cách 1

Ứng viên gửi CV ứng tuyển tại hr01.pcm@phongcachmoc.com

Tiêu đề mail: [Vị trí ứng tuyển] - [Họ & tên] - [Số điện thoại]

Cách 2

Nộp trực tiếp tại website phongcachmoc.vn

    (* bắt buộc nhập)

    cảm ơn bạn
    đã ứng tuyển!