Phản hồi của khách hàng

Cô Muộn

Tất cả các khâu Thiết kế, thi công rồi Nội thất bàn ghế cô rất là thích. Rất hài lòng

Cô Muộn

- Being Tea & Coffee
A Tuấn

Nếu không có Thiết kế của Phong Cách Mộc thì mình không tưởng tượng ra quán sẽ đẹp như vậy. Mình rất hài lòng

A Tuấn

- 145 Coffee House